Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП

 

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент : ТРЯВНА БРИЕНЦ ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 5143,29 лв.
 
Начало: 27.01.2021 г.
Край:     30.06.2021 г.